Wie zijn wij?

Wendy Cools

Ik ben Wendy Cools, geboren in 1981 en moeder van twee kinderen

In 2005 kwam ik terecht op de Educatieve Academie in Berchem waar ik de vierjarige therapeutenopleiding Interactionele Vormgeving volgde. Een opleiding die me diepgang gaf, leerde stilstaan bij anderen én bij mezelf. Ik ontdekte wat ik eigenlijk al heel lang wist: psychotherapie is mijn roeping, mijn passie, iets wat ik altijd al wilde doen. In 2009 studeerde ik af met het eindwerk ‘faalangst, angst als uitdaging’ waarin ik gekeken heb naar hoe faalangst ontstaat in iemands jeugdjaren en een invloed kan hebben in het verdere leven. Vanaf 2007 werk ik met hart en ziel therapeutisch met volwassenen. Ik kijk er naar uit om jou te ontmoeten.

Emmerechts Chris

Ik ben Emmerechts Chris, geboren in 1966, moeder van drie kinderen

Na mijn vierjarige therapeutische opleiding aan de Educatieve Academie te Berchem startte ik tesamen met Wendy Cools onze eigen praktijk. Ik richt me vooral tot twee doelgroepen; de eerste doelgroep zijn tieners en jongvolwassenen. Tieners raken vaak in de knoei met zichzelf omwille van allerhande thema′s in hun leven: moeilijk verwerken van echtscheiding van hun ouders, gepest worden op school, laag zelfbeeld, faalangst, prestatiedruk van de maatschappij, einde van een relatie, het hebben van een autismespectrumstoornis, AD(H)D, … Vaak zijn deze thema′s verantwoordelijk voor moeilijke momenten in gezinnen: hierdoor kan er onbegrip, frustratie en een slechte communicatie ontstaan tussen gezinsleden. Tijdens het therapeutisch proces vind ik het belangrijk om ieder gezinslid een waardige stem te geven.

Mijn tweede doelgroep zijn volwassen slachtoffers van een partner, en/of moeder, collega of baas met een narcistische persoonlijkheid. Narcistisch misbruik is nefast voor de eigenwaarde van het slachtoffer. Vaak duurt het jaren vooraleer het slachtoffer zich bewust wordt van het misbruik doordat zijn ware ‘Zelf’ verdrongen geraakt is. Een persoon met een narcistische persoonlijkheid is een meester in manipulatie, zo wordt de schuld steeds bij het slachtoffer gelegd waardoor deze zich steeds meer gaat aanpassen en hierdoor zichzelf volledig verliest. Zich losmaken van narcistisch misbruik is een lang proces en de weg naar herstel is met vallen en opstaan. Therapie kan inzichten verlenen in de typische kenmerken en processen van narcistisch misbruik maar ook in de afweermechanismen die slachtoffers hanteren. Therapie begeleidt slachtoffers in het terug opbouwen van hun eigenwaarde, in het loskomen van het misbruik en in het terug van zichzelf te leren houden.