Therapie voor volwassenen

Geluk kan je pas doorgeven als je het zelf gevonden hebt.

Ik wil graag een soort gids zijn die een stuk meewandelt op jouw levensweg, zonder te oordelen of veroordelen maar met de intentie om jou meer inzicht en bewustzijn te laten verwerven zodat jij kan ervaren waar je juist vastzit. In een veilige omgeving verkennen en bekijken we samen wat er in jouw leven speelt. Op onze gezamelijke verkenningstocht ontstaat gaandeweg ruimte om meer jezelf te zijn en meer jouw eigen kracht en energie terug te voelen. Zo kan jij jezelf beter leren kennen en krijg je terug de ruimte om te groeien en in verbinding te gaan met wie je echt bent en wat je echt wil.

Het eerste gesprek is een kennismaking waarin we kijken naar jouw hulpvraag en naar jouw verwachtingen van de therapie. Als jij beslist om verder te gaan, maken we verdere afspraken. Wie je bent, vormt de basis van hoe we te werk zullen gaan.

Problematieken waaraan we samen kunnen werken: depressie, burn-out, laag zelfbeeld, faalangst, hoogsensitiviteit, ouderschap, zingevingsvragen, persoonlijke groei, levensthema's,…

Therapie voor jongeren

De weg naar volwassenheid sla je nooit alleen in.

Ben je jonger dan 17 jaar dan vindt er eerst een intakegesprek met de ouders plaats. Vanaf 18 jaar kan de jongere voor het eerste gesprek alleen langs komen. Tijdens dit intakegesprek wordt de problematiek verkend. Nadien worden verdere afspraken gemaakt. Gegevens van collega's zijn aanwezig indien er moet doorverwezen worden.

Problematieken waaraan gewerkt kan worden: schoolmoeheid, perfectionisme, laag zelfbeeld, autisme, hoogbegaafdheid, ADD en ADHD, faalangst, rouwverwerking, pestgedrag, sociaal angstig zijn, verwerking scheiding ouders, levensvragen.

Gezinstherapie

De kracht van het samenleven ligt in het openstaan voor elkaar.

Vanuit individuele gesprekken vloeien er vaak gezinsgesprekken voort. Het hele gezin komt dan samen op gesprek. De gezinsgesprekken worden geleid door beide therapeuten: één van ons leidt het gesprek, de ander observeert en ondersteunt. Het gesprek duurt 60 minuten. Daarna overleggen beide therapeuten 15 minuten en is er nog 15 minuten over voor een nabespreking met het gezin en geven de therapeuten nog een eindboodschap mee. Tussen twee gezinsgesprekken laten we meestal 6 à 8 weken zodat er een proces op gang kan komen bij het gezin. Het kan voor ieder gezinslid een enorme meerwaarde zijn om samen te komen, dingen te bespreken en te luisteren naar elkaar.

Psycho-educatie

Opvoeden is een weg die je samen met jouw kind bewandelt, met vallen en opstaan.

Opvoeden is zeker geen gemakkelijke klus, eerder een constante zoektocht naar hoe je jouw kind het best kan begeleiden. Het is heel menselijk wanneer je het als ouder soms even niet meer weet. Dat jouw dwarsliggende peuter, jouw koppige kleuter, jouw puberende zoon of dochter je even teveel wordt, is heel begrijpelijk.

Ouders komen in onze praktijk vaak raad vragen over hoe ze hun kind het best kunnen benaderen. Tijdens een gesprek met de ouders ( of één van beide ouders ) kijken we samen waar je als als ouder juist vastgelopen bent en zoeken we naar manieren om jouw kind te kunnen begeleiden op zijn levensweg.