Opleiding sociale vaardigheden

Sociaal vaardig zijn wordt in onze huidige maatschappij een steeds belangrijkere competentie. De basis van sociaal vaardig gedrag ligt in een positief zelfbeeld en een gevoel van eigenwaarde, gekoppeld aan het zich kunnen inleven in de ander.

Ieder van ons draagt een rugzakje met een aantal levenservaringen en gebeurtenissen die vaak een grote impact hebben op ons zelfbeeld en bijgevolg ook aan hoe we in het leven staan.

Sociale vaardigheden hebben we dagelijks nodig om te kunnen functioneren op school, op de werkvloer, maar ook in onze thuisomgeving. Voorbeelden van sociale vaardigheden zijn luisteren, een gesprek aanknopen, een compliment geven, voor zijn eigen mening opkomen, kritiek kunnen geven en ontvangen, nee kunnen zeggen.

Vaak spreekt men over assertiviteit binnen sociale vaardigheden, dit wil zeggen kunnen opkomen voor je eigen belang en rechten zonder de ander te kwetsen in zijn eigenwaarde. Het is uitgaan van een opbouwend gesprek met respect voor de eigenheid van zijn gesprekspartner.

In kleine groepjes wordt gewerkt aan het aanleren en versterken van sociale vaardigheden.

Het werken in groep kent ook zijn voordelen; je leert van elkaar en biedt elkaar ondersteuning. De groep biedt een laagdrempelige basis voor het inoefenen en experimenteren met sociale vaardigheden. Er wordt ook groot belang gehecht aan de veiligheid die de groep biedt, zodat iedereen zich psychisch en fysisch ontspannen voelt tijdens de oefeningen.

Opleiding rond communicatievaardigheden

In deze opleiding wordt stilgestaan bij de verschillende facetten van communicatie. Communiceren is meer dan een gesprek voeren. Hoe kan je leren beter te communiceren zodat de ander de juiste interpretatie geeft aan hetgeen jij bedoelde. Hoe beïnvloeden we de ander door onze communicatie? Hoe kunnen we het meest effectief communiceren om te bewerkstelligen wat we willen overbrengen?

Deze opleiding beoogt een beter begrip teweeg te brengen bij gesprekspartners in combinatie met een sterker zelfbeeld d.m.v. gerichtere communicatie.

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die een beter inzicht wenst in de eigen communicatie en het effect dat dit teweeg brengt bij de anderen. Er wordt in kleine groepjes gewerkt aan het proces om effectiever te kunnen communiceren waarbij wordt stilgestaan bij het eigen aandeel in communicatie.

Er worden opleidingen georganiseerd voor zowel jongerengroepen als volwassenengroepen. Locatie: Adegemstraat 23, 2800 Mechelen of op locatie.

Meer weten? info@jovoki.com